🎮 Trò Chơi : Zombie thức tỉnh (Zombie Awaken).

⏱ Thời gian: 12:00 – 15/09

🔥Lưu thời gian tham gia để kiếm thưởng nhé!